Sluitingsuur horecabedrijven

Van maandag tot en met zondag tussen 01.00 uur en 07.00 uur zijn openbare inrichtingen gesloten. De burgemeester kan een ontheffing geven van de sluitingstijd. Voorwaarden zijn:

  • Op zaterdagen en zondagen na 01.00 uur mag u geen nieuwe bezoekers toelaten.
  • Op zaterdagen en zondagen tussen 04.00 uur en 07.00 uur mogen geen bezoekers meer aanwezig zijn.
  • Of op zaterdagen en zondagen tussen 04.00 uur en 07.00 uur is de openbare inrichting gesloten. 

Ontheffing sluitingsuur online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Aanvraagformulier ontheffing sluitingsuur downloaden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 75,30 in rekening gebracht.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

In uw aanvraag staat het volgende:

  • het soort bedrijf en grootte
  • de plaats
  • de naam van de beheerder of bedrijfsleider
  • de naam van de eigenaar

Bezwaar & beroep

U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611