Sluitingsuur horecabedrijven

Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 01.00 uur en 07.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd met dien verstande dat;

  • in de openbare inrichting op zaterdagen en zondagen na 01.00 uur geen nieuwe bezoekers mogen worden toegelaten en dat er op zaterdagen en zondagen tussen 03.00 uur en 07.00 uur geen bezoekers meer in de openbare inrichting aanwezig zijn of
  • de openbare inrichting op zaterdagen en zondagen tussen 03.00 uur en 07.00 uur gesloten dient te zijn. 

Ontheffing sluitingsuur online aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing sluitingsuur downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 69,50 in rekening gebracht.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 662

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

In uw aanvraag staan het volgende beschreven:

  • het soort bedrijf en omvang
  • de locatie
  • de naam van de beheerder of bedrijfsleider
  • de naam van de eigenaar

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.