Predicaat Hofleverancier

Als uw onderneming 100 jaar bestaat kunt u het predicaat Hofleverancier aanvragen. Het predicaat symboliseert de waardering en het vertrouwen van de Koning.

Het predicaat Hofleverancier is een onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio.

Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de onderneming de aanduiding ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ en het daarbij behorende Koninklijke Wapen mag voeren. Het predicaat wordt in principe slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (bijv. 100- of 125-jarig bestaan) verleend.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet u ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming bestaat ten minste 100 jaar.
  • De aanvraag zal voorzien moeten zijn van een degelijk bewijs van de oprichtingsdatum; bij voorkeur is dit een direct bewijs, maar bij voldoende historische onderbouwing kan een indirect bewijs volstaan, zoals een koopakte, of een vermelding in belastingregisters.
  • Uw onderneming moet in haar bedrijfstak ten minste in de regio van de statutaire vestigingsplaats een eerste of een duidelijk vooraanstaande plaats innemen.
  • De bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn.
  • Uw onderneming, en ook de bestuursleden en eventuele commissarissen, moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Aanvraag

U dient een goed onderbouwde aanvraag in via de burgemeester in de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester verifieert of voldoende gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn toegevoegd. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden geraadpleegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de commissaris van de Koningin die op zijn beurt adviseert na informatie te hebben ingewonnen bij verschillende instellingen, bijvoorbeeld diensten en ministeries die relevant zijn voor de beoordeling.

De commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Bij een eventuele toekenning van het predicaat reikt de commissaris van de Koning deze in bijzondere gevallen uit. De gehele procedure neemt ruim een jaar in beslag.

 

Meer informatie vindt u op de website http://www.koninklijkhuis.nl/ of http://www.hofleverancier.nu/

 

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bestuurssecretariaat/kabinetszaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 710