Predicaat Hofleverancier

Als uw onderneming 100 jaar bestaat mag u het predicaat Hofleverancier aanvragen. Het predicaat staat voor de waardering en het vertrouwen van de Koning.

Het predicaat Hofleverancier is een onderscheiding. Deze is voor kleine en middelgrote ondernemingen die een erg belangrijke plaats innemen in hun regio.

Het predicaat is op naam. Dit betekent dat de onderneming de aanduiding ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ krijgt. Plus het Koninklijke Wapen dat erbij hoort mag voeren. Het predicaat verlenen wij eigenlijk alleen voor een bijzonder jubileum (bijv. 100- of 125-jarig bestaan).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet u ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming bestaat ten minste 100 jaar.
  • Een degelijk bewijs van de oprichtingsdatum. Bij voorkeur een direct bewijs. Maar bij voldoende historische onderbouwing mag dit ook een indirect bewijs zijn. Denk aan een koopakte, of vermelding in de belastingregisters.
  • Uw onderneming moet in haar bedrijfstak een erg belangrijke plaats innemen. Dit moet zijn in de regio van de vestigingsplaats.
  • De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn.
  • Uw onderneming, de bestuursleden en eventuele commissarissen moeten te goeder naam en faam bekend staan. En van onbesproken gedrag zijn.

Aanvraag

U dient een goed onderbouwde aanvraag in bij de burgemeester van de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester controleert of u voldoende gegevens voor ondersteuning van de aanvraag toevoegt. Daarbij kijken wij de registers van de Justitiële Documentatiedienst na. De aanvraag en het advies van de burgemeester bieden wij aan bij de commissaris van de Koning. Die geeft advies na informatie te hebben ingewonnen bij verschillende instellingen. Bijvoorbeeld diensten en ministeries die belangrijk zijn voor de beoordeling.

De commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Bij een toekenning van het predicaat reikt de commissaris van de Koning deze in bijzondere gevallen zelf uit. De hele procedure duurt ruim een jaar.

Meer informatie vindt u op de website: www.koninklijkhuis.nl of www.hofleverancier.com

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bestuurssecretariaat/kabinetszaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 710