Recreatie-inrichting exploiteren

Wie een recreatiebedrijf gaat runnen, moet dat doorgeven aan de gemeente. Gaat u binnenkort bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel beginnen of overnemen? Meld uw bedrijf binnen 3 dagen schriftelijk bij de gemeente. Zorg wel dat de vereiste kampeervergunning of alcoholwetvergunning in orde zijn.

Voorwaarden

Ondernemers die een recreatiebedrijf hebben, moeten de volgende vergunningen hebben:

  • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: een alcoholwetvergunning.
  • Als u een camping heeft: een kampeervergunning.

Aanvraag

U meldt uw bedrijf schriftelijk bij de gemeente. Dit moet binnen 3 dagen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611