Terrasmelding

Ligt uw terras op de openbare weg? U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van voorwerpen op/of aan de openbare weg.

Terrasmelding online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Aanvraagformulier terrasmelding downloaden (PDF)

Voorwaarden

Wilt u een terras maken? U moet ten minste aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • Het terras ligt direct tegen de gevel van de inrichting. Hier gelden een aantal uitzonderingen. Deze leest u in de Nota beleid APV.
 • Het terras brengt op zichzelf of door het gebruik geen schade toe aan de openbare weg.
 • Het terras is op zichzelf of door het gebruik niet schadelijk voor het aanzien van de omgeving.
 • Het terras levert op zichzelf of door het gebruik geen overlast op voor een veilig gebruik van de weg.
 • Het terras levert op zichzelf of door het gebruik geen overlast op. En vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • Het terras mag niet in strijd zijn met een geldend bestemmingsplan.
 • Het terras mag niet in strijd zijn met het Besluit algemene regels voor inrichtingenmilieubeheer.
 • Het terras voldoet aan eventuele andere regels die gesteld zijn.

Het terras meldt u vooraf aan de burgemeester. De melding bestaat in elk geval uit:

 • De naam en het adres van het horecabedrijf.
 • De indeling en uitvoering van het terras.
 • De periode waarin u het terras exploiteert.

Kosten

Om de ontheffing in behandeling te nemen brengen wij € 60,65 in rekening.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier.