Vergunning alcohol schenken in horecabedrijven

Schenkt of verkoopt u in uw horeca- inrichting (bijvoorbeeld een café of een restaurant) alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Heeft u een slijtersbedrijf? Dan heeft u deze vergunning ook nodig. De vergunningplicht geldt ook voor de paracommerciële rechtspersonen, denk aan verenigingen en stichtingen.

Aanvraagformulier Alcoholwet model A (PDF)

Verklaring leidinggevende bij model A (PDF)

Aanvraagformulier Alcoholwet model B (PDF)

Verklaring leidinggevende bij model B (PDF)

Meldingsformulier wijziging leidinggevende (PDF)

Meldingsformulier wijziging inrichting horecabedrijf downloaden (PDF)

Alcoholwet Toetsing Wet bibob op de website van Justis

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen moeten de leidinggevenden en de inrichting aan een aantal eisen voldoen:

  • Een ondernemer en een leidinggevende moeten onder meer een certificaat Sociale Hygiëne hebben.
  • Een ondernemer en een leidinggevende moeten voldoen aan een aantal ‘zedelijkheids- en moraliteitseisen’.
  • De inrichting moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen voor onder andere de toiletgelegenheden en de ventilatiemogelijkheden.

Wet bibob

Is de aanvraag voor een commercieel horecabedrijf? Toepassing van de wet bibob vindt plaats bij elke aanvraag om een alcoholwetvergunning. Wij onderzoeken of wij de gevraagde alcoholwetvergunning geven of weigeren. Wij gebruiken hiervoor de ingevulde vragenlijst wet bibob en de daarbij aangeleverde gegevens.

Met de wet bibob onderzoeken overheidsorganen de achtergrond van een persoon of bedrijf. Dit in het kader van vergunning- en subsidieverlening bij gunnen van een overheidsopdracht. Of bij een vastgoedtransactie. Is er een ernstig gevaar dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel vermogen gaat gebruiken? Of een ander strafbaar feit gaat plegen? Dan mag de betreffende overheidsinstantie, bijvoorbeeld de gemeente, weigeren om met hem in zee te gaan. Zo voorkomen wij dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en beschermen wij bonafide ondernemers.

Uitzonderingen

  • Voor wijzigen van de ondernemingsvorm moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Ook in het geval van verandering van de horecalokaliteit. Denk aan een verbouwing of maken van een terras.
  • Wijzigingen van leidinggevenden bij een horecabedrijf moet u schriftelijk melden bij de burgemeester.
  • Gaat u de inrichting waarin u uw horecabedrijf uitgeoefend veranderen? Waardoor zij niet langer klopt met de in de vergunning gegeven omschrijving? Dan moet de vergunninghouder deze verandering binnen één maand bij de burgemeester melden. Voldoet de veranderde inrichting aan de eisen? Dan krijgt u van de burgemeester een gewijzigde vergunning met de aangepaste omschrijving.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag brengen wij legeskosten in rekening. 

Legeskosten 2024

  • Regulier horecabedrijven € 146,45
  • Para-commerciële horecabedrijven € 292,00
  • Wijziging leidinggeven/inrichting € 79,50

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan via het aanvraagformulier.

Let op: Vraagt u een Model A aan? Dan moet u samen met het aanvraagformulier ook het toetsingsformulier Wet bibob inleveren.

Meer informatie

T (0341) 359 611