Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

U heeft een eigen bedrijf of uw wilt een eigen bedrijf starten. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

Aanvraagformulier bijstand voor zelfstandigen (PDF downloaden)

U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente. U heeft de volgende bewijstukken nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
  • Bankafschriften van de laatste drie maanden van alle rekeningen.
  • Uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning.
  • Een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning.
  • Een overzicht van uw vermogen.
  • Uw bedrijfsplan.
  • Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK).

Heeft u een partner? Stuur dan ook de bewijsstukken van uw partner mee.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om de bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611