Lokale regelingen

Als u op zoek bent naar een nieuwe werknemer, kan de gemeente Putten, aan de hand van uw wensen, een selectie maken van beschikbare kandidaten.

Werving & Selectie

Als u op zoek bent naar een nieuwe werknemer, kan de gemeente Putten, aan de hand van uw wensen, een selectie maken van beschikbare kandidaten. Deze worden dan aan u voorgedragen. Deze bemiddeling is geheel kosteloos.

Proefplaatsing

U kunt als ondernemer enthousiast zijn over een door ons voorgestelde kandidaat, maar hebt u nog twijfels over de mate van inzetbaarheid. In dit geval is het mogelijk om een proefplaatsing te realiseren. Dit betekent dat een kandidaat maximaal 3 maanden, met behoud van uitkering, bij u kan komen werken.

Subsidie bij indienstneming

Als u een kandidaat die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft een dienstverband aanbiedt voor minimaal 6 maanden, kunt u soms gebruik maken van een subsidie. De hoogte en duur van de subsidie is altijd maatwerk en moet in overleg met de arbeidsmakelaar bepaald worden.

Loonkostensubsidie bij verminderde loonwaarden

Bij verminderde loonwaarde, wat vastgesteld wordt door een medisch adviesbureau, vult de gemeente tot het wettelijk minimum loon aan. De duur van de verminderde loonwaarde is afhankelijk van de keuring. Voor bepaling van de loonwaarde wordt het gecertificeerde Dariuz systeem gebruikt. Dit wordt toegepast door alle gemeenten in onze Arbeidsmarktregio. 

No Risk Polis

Deze polis kan ingezet worden om het risico van het aannemen van een persoon met een arbeidsbeperking te verkleinen. De no risk polis wordt uitgevoerd door het UWV.

Jobcoaching

Met jobcoaching wordt bedoeld dat een kandidaat begeleid wordt op zijn werkplek. Deze begeleiding vindt plaats gedurende vaste tijden en over een langere periode. Ook hier moeten afspraken over gemaakt worden, alvorens duidelijk is wat precies de duur van de periode zal zijn.

Werkervaringsplaats

Een kandidaat kan, met behoud van uitkering, werkervaring opdoen binnen uw bedrijf. De periode bedraagt maximaal 3 maanden.

Aanpassing werkplek

Als de werkplek aangepast moet worden kan hiervoor een vergoeding worden aangevraagd door zowel de werkgever als de werknemer. Voorwaarde is wel dat er een arbeidsovereenkomst aanwezig moet zijn voor minimaal 6 maanden. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de kosten van de goedkoopst mogelijke oplossing.