Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Naast personen die een bijstandsuitkering ontvangen, is de Gemeente er ook voor burgers die weliswaar geen uitkering hebben, maar die niet in staat zijn zelfstandig een baan te vinden. Ook voor deze doelgroep kunt u bij de Gemeente advies inwinnen.

Kernpunten

  1. Elke kandidaat wordt geacht actief op zoek te gaan naar betaald werk. Dit geldt niet alleen voor de eigen regio maar ook verder weg.
  2. Elke kandidaat wordt geacht bereid te zijn om voor zijn werk in totaal maximaal 3 uur per dag te reizen. De kandidaat mag niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden en voor een gezin mogelijk is worden deze geacht om te verhuizen. De voorwaarde is dat er minimaal een jaarcontract aan verbonden zit en voldoende inkomsten gegenereerd worden om uit de bijstand te geraken.
  3. De kandidaat werkt mee met de gemeente om een plan van aanpak te maken en houdt zich aan de afspraken die gemaakt worden.
  4. De kandidaat moet ervoor zorgdragen dat zijn kennis en vaardigheden bijgehouden worden.
  5. De kandidaat verricht geen activiteiten die het krijgen of het behouden van werk daarvan moeilijker maken.