Proces/Werkwijze

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, is het belangrijk om te weten wat precies het proces is en op welke manier wij werken.

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, is het belangrijk om te weten wat precies het proces is en op welke manier wij werken.

Stap 1 - Aanmelding

U dient uw vacature en contactgegevens aan te melden bij de arbeidsmakelaar, Arjan de Graaf. Dit kunt u doen  via het telefoonnummer 0341 359736.

Stap 2 - Doorspreken vacature

De arbeidsmakelaar zal contact met u opnemen om de vacature door te spreken. U kunt tijdens dit contact uw wensen en behoeften aangeven, waarna wij hiermee zo goed als mogelijk rekening houden.

Stap 3 - Overleg/matching

De arbeidsmakelaar overlegt met de re-integratieconsulent. Er wordt gekeken in het bestaande klantenbestand en daaruit zullen een aantal kandidaten naar voren komen. De kandidaten worden vervolgens geïnformeerd over de vacature. Als de gemeente Putten geen geschikte kandidaten heeft, zal de vacature worden doorgezet naar onze samenwerkingspartners.

Stap 4 - Voorstellen kandidaten

De arbeidsmakelaar stelt de geschikte kandidaten aan u voor door middel van een CV en een profiel.

Stap 5 - Afspraak maken

U spreekt uw voorkeur uit voor één of meerdere kandidaten. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek, waarbij ook de arbeidsmakelaar aanwezig is. Indien u in zee wilt gaan met de kandidaat, dan zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden hierover.

Stap 6 - Afronding plaatsing

In overleg met u zal de arbeidsovereenkomst worden opgesteld, al dan niet na een periode van proefplaatsing of werkervaringsplaats. Tevens zal de arbeidsmakelaar u informeren over de mogelijkheden van subsidies of andere regelingen.