Regelingen in de Arbeidsmarktregio

Samen werk maken van werk is een regionaal sectorplan dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de arbeidsmarkt regio Stedenvierkant.

Samen werk maken van werk

Samen werk maken van werk is een regionaal sectorplan dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de arbeidsmarkt regio Stedenvierkant. Dit plan is een interessant aanbod voor werkgevers om jong en oud talent binnen te halen, arbeidsmobiliteit van medewerkers te vergroten, van werk naar werk trajecten te realiseren en duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het sectorplan bestaat uit een aantal aantrekkelijke arrangementen voor werkgevers in deze regio. Met deze arrangementen wordt (jeugd)werkloosheid tegengegaan en arbeidsmobiliteit gestimuleerd. Steeds meer werkgevers maken hier graag gebruik van.

Voor informatie over de mogelijkheden kunt u de website van de arbeidsmarktregio Stedenvierkant raadplegen.