Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Woensdag 20 maart 2019 waren de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten van Gelderland kiezen inwoners van de provincie de leden. Bij de waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van het waterschap Vallei en Veluwe de leden van het algemeen bestuur.