Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe bekend

De definitieve uitslag van Waterschap Vallei en Veluwe is bekend. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverde een zetel in. Dit maakte het centraal stembureau van het waterschap bekend bij het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag op maandag 25 maart. De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe (58,3 procent) was hoger dan het landelijk gemiddelde (50,5 procent).

Op donderdag 28 maart worden de nieuw gekozen bestuursleden in een openbare vergadering geïnstalleerd. De definitieve uitslag is als volgt:

  • VVD  - 4
  • CDA - 3
  • ChristenUnie - 3
  • Water Natuurlijk -3
  • Partij van de Arbeid (PvdA)  2
  • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - 2
  • Lokaal Waterbeheer -2
  • AWP niet politiek wel deskundig -  2
  • 50Plus - 2
  • Verenigde Senioren Partij – 0