Verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u in Nederland weer naar de stembus.

U kunt dan stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Met uw stem kunt u direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het Europees Parlement. U stemt op een kandidaat van 1 van de Nederlandse partijen die aan de Europese verkiezingen deelnemen.

  • Stemmen bij tijdelijk verblijf in buitenland

    Het kan zijn dat een kiezer in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, maar tijdens de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland verblijft. Bijvoorbeeld door een vakantie of een zakenreis.

  • Ondersteuningsverklaring verkiezingen Europese Parlement

    Om mee te kunnen doen met de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 moet een politieke partij onder meer een kandidatenlijst inleveren. Minimaal 30 kiezers moeten deze lijst steunen.

  • Uitslagen verkiezingen

    Hier vindt u alle definitieve uitslagen van de verkiezingen vanaf 2017. Op de verkiezingswebsite vindt u de definitieve uitslagen van alle verkiezingen vanaf 1990.