Lokale informatie

Gemeente Putten, inwoners en maatschappelijke organisaties heten de Oekraïense vluchtelingen van harte welkom. We doen ons best hen een veilig en goed verblijf te bieden in onze gemeente. Daar willen veel vrijwilligers en organisaties een bijdrage aan leveren.

We doen ons best deze website zo goed mogelijk actueel te houden en aan te vullen met nieuwe informatie. Hier leest u meer over dat wat er lokaal geregeld is.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger?

Wat fijn dat u zich zo betrokken toont. Breed Welzijn en het Diaconaal Platform coördineren de inzet van vrijwilligers. Er zijn allerhande taken te doen waarvoor u zich kan aanmelden. Denk aan ondersteuning bij onderwijs, sportactiviteiten, ontmoeting, kinderactiviteiten, vervoer en meer. Misschien heeft u zelf wel een goed initiatief? De gezamenlijke diaconieën van de kerken hebben hierin samen met Breed Welzijn een coördinerende rol. Aanmelden kan via het formulier op http://helpen.diaconieputten.nl

Materiele ondersteuning

Veel maatschappelijke organisaties staan op om praktische hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

  • Voor kleding

De winkel van SOS-kinderdorpen via klanten@voedselbankharderwijk.nl.

Locatie: de kelder van Stroud

De winkel is open op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en  woensdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke eerste zaterdag van de maand is de winkel open van 09.00 tot 11.30 uur.