Meldpunt vermoeden zorgfraude Wmo en Jeugdwet

Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Het is belangrijk dat het geld dat hieraan besteed wordt, terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Als er sprake is van zorgfraude dan worden gepaste maatregelen genomen.

Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld dit dan via het meldingsformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. Dit kan ook anoniem. Houdt u er rekening mee dat een anonieme melding wel door de inhoud te herleiden is naar u. Als u anoniem een melding doorgeeft, dan ontvangt u geen ontvangstbevestiging. Deze ontvangt u wel als u uw mailgegevens invult. Over het onderzoek wordt vanwege privacy niet gecommuniceerd.

Uw melding vermoeden zorgfraude online doorgeven

Anoniem uw melding vermoeden zorgfraude online doorgeven

Signalen van zorgfraude

U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan:

 • Zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren door ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD misbruik.
 • De persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon woont samen en heeft geen huishoudelijk hulp nodig, besteed het geld aan iets anders dan aan zorg of woont in het buitenland.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij onderzoeken de mogelijke effecten voor en/of degene die de zorg krijgt. Maakt u de melding niet anoniem? Dan nemen wij mogelijk contact met u op.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Melding vermoeden zorgfraude' downloaden, uitprinten en invullen. Let op! Gaat u het ingevulde formulier naar ons mailen? Dan is dit niet anoniem.

Contact

Heeft u vragen over het meldingsformulier? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Putten (0341) 359 611.