De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een wet op het gebied van welzijn en zorg. Een belangrijk doel van de Wmo is meedoen. Dat betekent dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Dus elke leeftijd, gehandicapt of niet en met of zonder problemen.