Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

Kunt u uw dagelijks leven niet regelen en organiseren? Dan kunt u een aanvraag voor (één van) deze vormen van ondersteuning doen. Dit kan ook wanneer u toezicht nodig heeft of uw mantelzorgers ontlast moeten worden. Of u deze ondersteuning krijgt hangt af van het aantal huisgenoten, veiligheid en de belasting van de mantelzorgers. De gemeente Putten heeft met een aantal aanbieders contracten afgesloten.

Een overzicht van deze organisaties vindt u in de Wmo wijzer op www.wmonoordveluwe.nl