Ondersteuning of hulpmiddelen

Vanuit de Wmo komt u mogelijk in aanmerking voor een bepaald hulpmiddel of een vorm van ondersteuning. Dit worden ook wel maatwerkvoorzieningen genoemd.

De Wmo kent de volgende maatwerkvoorzieningen: