Verstrekking ondersteuning of hulpmiddelen

U kunt een Wmo-voorziening krijgen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Als de gemeente de ondersteuning heeft ingekocht noemen wij dat ‘in natura’. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen.

Zorg in natura (ZIN)

ZIN betekent dat de maatwerkvoorziening wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Wordt door deze aanbieders niet de goede hulp aan u geleverd? Misschien krijgt u een Pgb.

Wanneer u een Pgb wilt 

Om een Pgb te kunnen krijgen moet u wel goed kunnen uitleggen waarom u dit wilt. Ook is het belangrijk dat u (of iemand die namens u praat) goed kan omgaan met het Pgb. U moet namelijk zelf de ondersteuning inkopen, een hulpmiddel aanschaffen of uw persoonlijke ondersteuners moeten aansturen (en betalen). U kunt niet zomaar alles kopen wat u wilt. De ondersteuning moet goed en veilig zijn en moet meewerken aan het resultaat. Weten of u zelf de ondersteuning kunt organiseren? Doe de test op www.pgb-test.nl.

Trekkingsrecht Pgb 

Als u een Pgb krijgt, wordt het geld niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw Pgb. Zij betalen op uw verzoek de zorgverleners. U bepaalt zelf welke zorgverleners dat zijn. Dit wordt ook wel het ‘trekkingsrecht’ genoemd. U moet hiervoor een zorgovereenkomst afsluiten met de zorgverlener. Meer informatie hierover vindt u op de website www.svb.nl/pgb

Meer informatie over het Pgb

Hoe dit precies werkt, leest u in de 'Folder Persoonsgebonden budget (PDF, 384kB)'. Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) .