Verstrekking ondersteuning of hulpmiddelen

U kunt een Wmo-voorziening krijgen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Als de gemeente de ondersteuning heeft ingekocht noemen wij dat ‘in natura’. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen.

Zorg in natura (ZIN)

ZIN betekent dat de maatwerkvoorziening wordt geleverd door een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Als door deze aanbieders niet de juiste hulp aan u geleverd kan worden, kunt u misschien een Pgb krijgen.

Wanneer u een Pgb wilt 

Om een Pgb te kunnen krijgen moet u wel goed kunnen uitleggen waarom u dit wilt. Ook is het belangrijk dat u (of een vertegenwoordiger) goed kan omgaan met het Pgb. U zult namelijk zelf de ondersteuning moeten inkopen, een hulpmiddel moeten aanschaffen of uw persoonlijke ondersteuners moeten aansturen (en betalen). U kunt niet zomaar alles aanschaffen wat u wilt. De ondersteuning moet goed en veilig zijn en moet ook bijdragen aan het noodzakelijke resultaat. Om na te gaan of het zelf organiseren van ondersteuning bij u of uw vertegenwoordiger past, kunt u op www.pgb-test.nl een test doen. 

Trekkingsrecht Pgb 

Als u een Pgb krijgt, wordt het geld niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw Pgb. Zij betalen op uw verzoek de zorgverleners. U bepaalt zelf welke zorgverleners dat zijn. Dit wordt ook wel het ‘trekkingsrecht’ genoemd. U moet hiervoor een zorgovereenkomst afsluiten met de zorgverlener. Meer informatie hierover vindt u op de website www.svb.nl/pgb

Extra kosten Corona

Mocht er vanwege Corona meer kosten gemaakt worden dan kunt u EKC aanvragen. De vergoeding voor vervangende zorg of duurdere zorg vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Maakt u als pgb-houder na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen, dan kunt u hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij de gemeente doen voor Wmo en Jeugd. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. 

Aanvraagformulier extra kosten corona jeugdwet en wmo downloaden (PDF)

De gemeente neemt na de ontvangst van het formulier binnen één werkdag contact op met de budgethouder om de aanvraag af te ronden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pgb.nl

Meer informatie over het Pgb

Hoe dit precies werkt, leest u in de 'Folder Persoonsgebonden budget (PDF, 384kB)'. Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) .