Melding advies, hulp en ondersteuning (specialistische Jeugdhulp)

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op het gebied van opvoeden en opgroeien. 

Wat gebeurt er als u zich meldt?

U kunt via onderstaand formulier een melding doen voor Jeugdhulp. Als u een melding doet, gaan we een aantal dingen doen.

Uw melding advies, hulp en ondersteuning online doorgeven

Formulier melding advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden)

Verlenging aanvraag

Heeft u al een voorziening maar wilt u deze verlengen? Dan kunt u direct het verlengingsformulier invullen. Wij vragen u om het evaluatieplan mee te sturen. Het evaluatieplan is noodzakelijk voor het beoordelen van de verlenging. Er wordt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om het formulier met u door te nemen.

Uw verlenging advies, hulp en ondersteuning online doorgeven

Formulier verlenging advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden)

Verlenging jeugdhulp vanuit andere woonplaats

Op dit moment maakt u gebruik van Jeugdhulp. Deze ondersteuning wilt u graag verlengen. Sinds januari 2022 heeft er een wijziging in het woonplaatsbeginsel plaatsgevonden. Uw huidige gemeente heeft u daarom naar de gemeente Putten verwezen voor uw verlenging, daarvoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Formulier verlenging jeugdhulp vanuit andere gemeente (PDF downloaden)

We komen op huisbezoek

Om het meldingsformulier met u door te nemen, komen wij bij u op huisbezoek. We spreken dan de problemen door die u in het dagelijkse leven ervaart en wat u graag zou willen veranderen. We bespreken ook wat de mogelijkheden zijn voor die veranderingen en wat daar voor nodig is.  

We kijken of er ook andere oplossingen zijn

We kijken altijd eerst of u hulp kunt krijgen van vrienden of familie. Of bij een andere organisatie, die advies en laagdrempelige hulp biedt. Alleen wanneer dit allemaal niet mogelijk is, krijgt u mogelijk Jeugdhulp.