Jeugd

 • Melding advies, hulp en ondersteuning (jeugdhulp)

  De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op het gebied van opvoeden en opgroeien. 

 • Verstrekkingsvorm jeugdhulp

  U krijgt jeugdhulp in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Als de gemeente de hulp heeft ingekocht noemen wij dat ‘in natura’. Met een pgb koopt u zelf de hulp.

 • Spoedvragen, crisis & een luisterend oor

  Contactgegevens van verschillende organisaties bij spoedvragen, crisis of een luisterend oor.

 • Jeugdgezondheidszorg

  De GGD en Icare helpen mee de samenleving gezond te houden door het voorkomen van gezondheidsproblemen.

 • Inkoop Jeugdhulp 2022

  De regio Noord Veluwe koopt vanaf 1 april 2022 opnieuw samen jeugdhulp in. De procedure voor aanbieders startte in het voorjaar van 2021. We verwachten dat we die eind december kunnen afsluiten.

 • Overige Jeugdhulp

  Meer informatie over dyslexiezorg, leerlingenvervoer en huiselijk geweld.

 • Beleidsdocumenten Jeugdhulp

  Hier vindt u alle beleidsdocumenten rondom Jeugdhulp.