Melding huiselijk geweld en crisis

Heeft u signalen van huiselijk geweld of een crisis?

Melding kindermishandeling en crisis

Heeft u te maken met een crisissituatie op het moment dat de jeugdconsulenten niet bereikbaar zijn? Bel dan naar de Spoedeisende Zorg via telefoonnummer 0900 99 555 99

Melding kindermishandeling – Veilig Thuis

Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Voelt u zich bedreigd of seksueel geïntimideerd? Of maakt u dat in uw omgeving mee? U kunt dan terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800 2000. Kijk voor meer informatie op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Raad voor de kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming gaat helpen als de omstandigheden van een kind en het gezin zorgelijk zijn. Hierbij is de vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende of het gezin accepteert geen hulp. De Raad geeft zelf geen hulp aan gezinnen. Wel zorgt de Raad dat de hulpverlening op gang komt. Kijk voor meer informatie op www.kinderbescherming.nl.