Psychologische ondersteuning voor jeugd bij huisartsen

De specialist Jeugd GGZ kan helpen bij psychologische problemen in de huisartsenpraktijk. Verwijzing verloopt via uw huisarts.

Bij gezondheidscentrum Da Costa en gezondheidscentrum Putten werkt een specialist Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg. Deze specialist Jeugd GGZ heeft veel kennis van jeugd en psychologie en kan bepalen welke psychologische hulp nodig is en zelf ook een kortdurende behandeling aanbieden. Je kunt door de huisarts naar de specialist Jeugd GGZ worden verwezen.