Meedoen in gelijkwaardigheid: Putten voor iedereen

Putten is voor iedereen. We willen een inclusief dorp zijn. Waar iedereen zich welkom voelt. En waar iedereen mee kan en mag doen. Iedereen moet toegang hebben tot winkels en openbare gebouwen. Iedereen moet kunnen meedoen met sporten en werken. Iedereen moeten op een geschikte plek kunnen wonen. En iedereen moet van A naar B kunnen komen. Kortom: in de gemeente Putten willen we dat iedereen mee kan doen. En zich welkom voelt, met of zonder beperking.

Meedoen in Gelijkwaardigheid

Omdat blijkt dat niet iedereen mee kan doen is er een uitvoeringsagenda gemaakt bij het beleidsplan Meedoen in Gelijkwaardigheid (dit plan is voorleesbaar en heeft daarom een neutrale vormgeving). In die agenda staat aan welke thema’s we de komende jaren gaan werken. Dit zijn:

  • Bewustwording. Mensen leren dat er discriminatie is. En hoe dit voelt.
  • Ontmoeting. We leren elkaar kennen. En daardoor krijgen we respect voor elkaar.
  • Toegankelijkheid. Om mee te doen, moet je ergens kunnen komen. Je moet met je rolstoel in de winkel kunnen. Je moet iets kunnen lezen. Maar ook met de bus ergens kunnen komen.
  • Meedoen. Alle mensen moeten dezelfde kans hebben om te sporten. Naar de speeltuin te gaan. En om te werken.

In Putten zijn meerdere partners die zich inzetten tegen discriminatie en voor inclusie.

Antidiscriminatievoorziening

Bij Discriminatie.nl kan iedereen terecht voor professionele ondersteuning bij discriminatie. Ook als u getuige bent geweest van discriminatie. De gespecialiseerde consulenten discriminatiezaken werken lokaal en bieden een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning aan. Zij hebben kennis over wetgeving, adviseren over mogelijke vervolgstappen, bemiddelen met bijvoorbeeld een werkgever en begeleiden bij procedures.

Ondersteuning door Discriminatie.nl is kosteloos en melders worden bijgestaan in hun eigen woonplaats of regio. Melden kan ook anoniem. Ook dan helpt u mee om discriminatie in beeld te krijgen.

Wilt u een melding maken? Dat kan via www.discriminatie.nl of telefonisch via 0800-0880.

Inclusiepanel

Het inclusiepanel bestaat uit ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als achterban van de participatieraad gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen rondom inclusie. De participatieraad kan vervolgens een gevraagd of ongevraagd advies aan het college uitbrengen.

Wilt u meedenken met het inclusiepanel? Dan kunt u een e-mail sturen naar contact@inclusiepanelputten.nl of het contactformulier invullen.

Putten voor Elkaar

De brede welzijnsorganisatie van Putten zet zich via collectief aanbod in voor inclusie en tegen discriminatie. U kunt hun aanbod vinden via www.puttenvoorelkaar.nl.