Uitleg advies, hulp en ondersteuning

Vanuit de gemeente Putten kunnen wij met u meedenken en advies geven over wat helpend kan zijn in uw situatie. Naast advies kunnen wij u ook hulp en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in volgende situaties:

 • U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (Wmo).
 • U heeft thuis ondersteuning of begeleiding nodig (Wmo).
 • U heeft vragen over de opvoeding van uw kinderen (Jeugdhulp).
 • U wilt iets doen aan uw financiële situatie (Financiële ondersteuning).
 • U wilt graag aan het werk maar heeft daar begeleiding bij nodig (Werk & Inkomen).
 • U wilt graag meer sociale contacten

U doet een melding bij de gemeente

Via onderstaand formulier kunt u online een melding doen voor advies, hulp of ondersteuning. Op het formulier geeft u in de hulpvraag aan waarover u advies wilt. Liever niet online invullen? Dan kunt u het PDF formulier downloaden, invullen en naar ons opsturen.

Uw melding advies, hulp en ondersteuning online doorgeven

Formulier melding advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden)

Wat gebeurt er als u zich meldt?

 • Na ontvangst van uw meldingsformulier krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Dit is voor u het bewijs dat wij uw melding in behandeling nemen. 
 • Binnen enkele dagen na ontvangst nemen wij contact met u op om uw vraag te verduidelijken. In sommige gevallen kan dit al voldoende zijn, maar het kan ook zijn dat wij een afspraak met een consulent inplannen voor een uitgebreid persoonlijk gesprek.
 • U ontvangt van ons een aantal vragen (persoonlijk plan) die u als voorbereiding op dit gesprek kunt invullen. 
 • Tijdens dit gesprek bespreken wij met u uw persoonlijke situatie. Hoe ziet uw persoonlijke situatie eruit? Wat wilt u bereiken? Wat is daarvoor nodig? Wat kunt u zelf? Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen? Hoe gaat het met de mensen om u heen; wat kunnen zij voor u doen? Heeft u een mantelzorger? Hoe gaat het daarmee?

Of en welke hulp of ondersteuning u nodig heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie en vraag. Wij richten ons op u, op het versterken van wat nog wél kan, eventueel met hulp van mensen om u heen. We kijken welke oplossingen binnen handbereik liggen, maar ook of we op zoek moeten naar passende vrijwillige of professionele ondersteuning.

Het onderzoeksverslag

In het onderzoeksverslag staat wat u tijdens het gesprek met de consulent heeft besproken en welke oplossingen in uw situatie mogelijk zijn. Ook staat beschreven wat u zelf kunt doen, wat de gemeente eventueel gaat doen en welke stappen daarvoor gezet worden. Wij vragen u om uw handtekening onder het verslag te zetten en terug te sturen in de antwoordenveloppe die u bij het verslag ontvangt. 

Wij proberen het besluit binnen 6 weken te nemen. Soms is meer tijd nodig om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen. Als dat zo is laten wij u dat weten. We begrijpen dat u misschien vragen heeft over het verloop van het onderzoek. Toch vragen wij u om in ieder geval te wachten totdat u het onderzoeksverslag heeft ontvangen. In dit verslag kunt u mogelijke toevoegingen en extra informatie aan ons doorgeven. 

Dit gebeurt er na het besluit

U krijgt van ons een brief toegestuurd met daarin ons besluit (een beschikking). Dit kan een toekenning of een afwijzing zijn.  

 • Bij een toekenning krijgt u ondersteuning via de gemeente Putten, dit noemen wij een voorziening. In de beschikking leest u welke ondersteuning, de vorm van ondersteuning u krijgt en de kosten hiervan zijn. 
 • Bij een afwijzing krijgt u te horen op welke andere manier de ondersteuning kan plaatsvinden.  

Onafhankelijke ondersteuning bij gesprekken met de gemeente

Bij de gesprekken die u heeft mag een familielid of mantelzorger aanwezig zijn. Vindt u het prettig als er iemand anders bij de gesprekken is? Dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke inwonerondersteuning van Stimenz. Deze ondersteuning is gratis. De inwonerondersteuner van Stimenz denkt met u mee over de hulp die het beste bij u past. Ook helpt de inwonerondersteuner u bij gesprekken en contacten met instanties. Of bijvoorbeeld met het doorlezen en schrijven van brieven. Voor meer informatie belt u met (088) 784 64 64 of stuur een e-mail naar info.putten@stimenz.nl. Op de website www.stimenz.nl vindt u meer informatie. 

Contact met de gemeente

Via Mijn Putten heeft u toegang tot uw persoonlijke internetpagina (PIP). Dit is een veilige en betrouwbare omgeving op internet waarin u zaken met de gemeente kunt doen.

Mijn Putten bestaat uit twee onderdelen:

 • Mijn Regie; heeft u een melding voor advies, hulp en ondersteuning gedaan? Dan kunt u hier naartoe om informatie in te zien en zaken te regelen. 
 • Mijn Inkomen; is alleen te gebruiken voor ontvangers van een uitkering die verstrekt is door de gemeente. 

Voor overige vragen kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.