Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Soms is het niet mogelijk om te werken voor een reguliere werkgever. Bijvoorbeeld door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Misschien is werken in een beschutte werkomgeving dan iets voor u. U werkt dan onder begeleiding en met aangepaste werkzaamheden.

U vraagt beschut werk aan bij de gemeente

De gemeente vraagt vervolgens advies van het UWV. Op basis van dit advies besluit de gemeente of u bij de doelgroep voor beschut werk hoort. Als dit zo is, zorgt de gemeente ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt. Vaak is er een wachtlijst. De gemeente belt u wanneer er een geschikte plaats voor u is.

Contactgegevens

T (0341) 359 611