Werk & Inkomen

Werk is het smeermiddel van de samenleving, het geeft mensen een sociale status, je doet contacten op en je kunt jezelf ontplooien. Mensen zijn gelukkiger als ze een baan hebben. In de Participatiewet staat dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij en werkt naar vermogen. Bij voorkeur met betaald werk bij reguliere werkgevers. Van u wordt verwacht dat u zelfstandig en actief op zoek gaat naar betaald werk. De gemeente Putten biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dat nodig heeft. En als werken echt niet lukt, is er de bijstand. Deze uitkering is in principe van tijdelijke aard. Vanuit deze voorziening moeten mensen weer proberen om actief deel te nemen aan de samenleving bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. En liefst uiteindelijk weer aan het werk gaan. Zo zorgt de Participatiewet ervoor dat alle inwoners van Putten een actieve rol kunnen hebben in de maatschappij.