Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente steunt en moedigt dit werk aan.

Bent u voor lange tijd werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen.

Zoek vrijwilligerswerk op www.vrijwilligerswerk.nl.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Zonder hun inzet zijn veel activiteiten niet mogelijk. Belangrijk werk dat soms risico's met zich meebrengt en waarbij het kan gebeuren dat er iets mis gaat. De gemeente Putten heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Putten zijn automatisch verzekerd.

Dekking

De gemeente Putten heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Iedere vrijwilliger die 'onverplicht en onbetaald' werk doet voor anderen en/of de samenleving met maatschappelijk belang is verzekerd. Dit geldt niet voor vrijwilligers bij de politie en brandweer. Iedereen is automatisch verzekerd voor:

  • Ongevallen
  • Schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • verkeersaansprakelijkheid

Meer hierover en informatie over de verzekerde bedragen vindt u in de brochure het dekkingsoverzicht Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Schade melden

Heeft u schade gehad tijdens vrijwilligerswerk? Meld dit eerst bij uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Als die de schade niet betalen, kunt u uw schade aangeven bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Putten. Schade die u hebt ondervonden tijdens het doen van uw vrijwilligerswerk meldt u via een schade aangifteformulier. U vult het in en mailt het naar info@putten.nl. De gemeente doet een eerste beoordeling. Daarna wordt de schade gemeld bij de verzekeraar die de zaak verder met u afhandelt.

Heeft u vragen?

Belt u Centraal Beheer gerust via (055) 579 8359, keuze 3. Of mail uw vraag naar overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl. Zij helpen u graag. U kunt ook de gemeente bellen: (0341) 359 750 of (0341) 359 753.