Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

De gemeente Putten ontvangt een subsidie van het ESF. Deze subsidie gebruiken wij om de doelen van het ESF uit te voeren.

In heel Europa wil het ESF mensen aan een betere baan helpen. Zo kunnen alle EU inwoners dezelfde kansen krijgen. Zij doen dit door geld te besteden aan de inwoners. Speciaal aan arbeiders, jongeren, kansarme groepen en iedereen die op zoek is naar een baan.

Het ESF betaalt mee aan vele duizenden projecten in Europese steden, dorpen, plattelandsgebieden en buurten. Deze projecten bieden alle Europeanen de kans om vaardigheden te leren en kennis op te doen.

Werken aan integratie

In Nederland besteedt het ESF geld aan twee doelen:

  • Zorgen dat 80% van de mensen die de leeftijd hebben om te werken ook kunnen werken.
  • Het aantal huishoudens waarin niemand werkt terugdringen tot 100.000.

Daarom maakt Nederland gebruik van ESF geld. Dit wordt vooral uitgegeven aan laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder kwalificaties.

Mensen langer aan het werk houden

Een ander belangrijk ESF-thema is gericht op oudere werknemers. Omdat onze bevolking steeds ouder wordt wil Nederland mensen de kans geven om langer te werken. ESF geld helpt oudere werknemers. Zij leren om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid maar er wordt ook gezorgd voor opleidingsmogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Zo wordt hun arbeidsvooruitzicht verbeterd. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun manier van werken aan te passen zodat deze aan de behoeften van oudere werknemers voldoen.