Melding advies, hulp of ondersteuning (Werk & Inkomen)

Heeft u geen werk? Of heeft u te weinig geld om van te leven? Dan kunt u zich via één van de onderstaande formulieren melden bij de gemeente. Wilt u op meerdere gebieden hulp? Dan vult u het formulier melding advies, hulp en ondersteuning in. Wilt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich eerst inschrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Vervolgens vult u het meldingsformulier in.

Uw melding advies, hulp en ondersteuning online doorgeven

Formulier melding advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden)

Wat gebeurt er als u zich meldt?

Na uw melding gaan we met u in gesprek over uw situatie. We bespreken dan wat u graag wilt veranderen. Ook bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor die verandering en wat daarvoor nodig is. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het vinden van een baan, hulp bij schulden of starten met een opleiding.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u eerst een wettelijke zoektijd van 4 weken. De 4 weken gaan in op de datum van de melding. In deze zoektijd gaat u zelf actief op zoek naar betaald werk. Ook onderzoekt u de mogelijkheden om terug naar school te gaan. Wij willen dat u zo snel mogelijk in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met betaald werk of door het volgen van een opleiding waarbij je studiefinanciering kunt ontvangen. Als uw melding bij ons binnen is nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een gesprek om dit verder uit te leggen.

Bijstandsuitkering

Zijn er geen andere mogelijkheden? Of helpen de oplossingen nog niet om rond te komen? Dan krijgt u mogelijk een bijstandsuitkering. Deze uitkering zorgt ervoor dat u de noodzakelijke kosten om te leven kunt betalen. Met de noodzakelijke kosten bedoelen wij eten en drinken, de huur en de zorgverzekering. Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan schrijft u zich eerst in als werkzoekende op www.werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Nadat u zich heeft ingeschreven vult u het formulier melding advies, hulp en ondersteuning in. 

Regels die bij de bijstand horen

  • Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan activiteiten om werk te vinden.
  • Als u niet actief meewerkt, verlaagt de gemeente mogelijk uw uitkering.
  • Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u mogelijk een lagere uitkering.

Gegevens online inzien via Mijn Inkomen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan kunt u gebruik maken van ‘Mijn Inkomen’. 

Hier kunt u via DigiD digitaal uw uitkeringsgegevens bekijken. Denk hierbij aan:

  • Uitkeringsspecificatie
  • Jaaropgaven
  • Stortingen
  • Vakantiegeld
  • Schuldenoverzicht

Daarnaast kunt u hier ook wijzigingen aan ons doorgeven. Dit doet u alleen als het invloed heeft op uw recht op een uitkering of de hoogte daarvan.

Liever niet via Mijn Inkomen?

Wilt u wijzigingen liever niet online doorgeven? Dan kunt u het formulier ‘Wijzigingen uitkeringen’ downloaden, uitprinten en invullen. De verwerking duurt dan wel wat langer.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

In 2021 wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingevoerd. Hier staan nieuwe regels in over het betalen van schulden. Onderdeel van deze wet is dat inwoners met een bijstandsuitkering, minimaal 5% van deze uitkering moeten gebruiken om hun schulden aan de gemeente af te lossen. Alleen als u in de schuldhulpverlening of in de WSNP zit hoeft u dit niet. Kijk voor meer informatie op www.uwbeslagvrijevoet.nl

Contactgegevens

T (0341) 359 611