Bijdrage maatschappelijke activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind(eren) mee kunnen doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Als u een laag inkomen hebt dan kunt hiervoor een extra bijdrage aanvragen. Dit noemen we de maatschappelijke bijdrageregeling.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Incidentele sportieve, culturele, politieke, religieuze en andere maatschappelijke activiteiten.
  • Incidentele educatieve activiteiten (Bijvoorbeeld dierentuin of museum)
  • Abonnement op een krant of tijdschrift
  • Zwemlessen voor volwassenen
  • Lidmaatschap van een organisatie

Formulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF)

U krijgt een maximale vergoeding per jaar

De vergoeding is maximaal € 350,00. U krijgt het geld achteraf. Eerst doet u een aanvraag en laat u zien dat u de kosten heeft gemaakt. Vallen de kosten binnen de regels van het beleid? Dan krijgt u het geld van ons uitgekeerd.

  Bijstandsniveau 130%
Gezin € 1.869,21 € 2.429,97
Alleenstaande (ouder) € 1.308,45 € 1.700,99

De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 juli 2024. Deze normen veranderen ieder half jaar.

Let op! Vanaf 2024 vraagt u de vergoeding voor structurele sport- en/of culturele activiteiten (denk aan een lidmaatschap) met de daarbij horende kleding aan via:

Declareren

Declaratie bijdrage maatschappelijk activiteiten online doorgeven

Declaratieformulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611