Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er geen enkel uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente berekend. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag.

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag downloaden (PDF)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, als u voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt drie jaar of langer ononderbroken een inkomen in Nederland, dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Inkomen uit werk of uitkering.
  • U ontvangt niet binnen 3 maanden een inkomen dat hoger is dan 110%.
  • U hebt, als u een uitkering (Participatiewet, WAO, enzovoort) ontvangt, alles gedaan om een baan te vinden.
  • In de afgelopen drie jaar heeft u geen maatregel/boete gekregen door het niet voldoen aan de voorwaarde om geschikt werk te regelen.
  • U volgt geen uit ’s Rijks kas betaald onderwijs (regulier vervolgonderwijs, waar studiefinanciering voor aangevraagd kan worden).
  • Uw vermogen is, in het geval van een gezin of een alleenstaande ouder, niet hoger dan € 15.150,00. Voor een alleenstaande mag dit niet hoger zijn dan € 7.575,00.
  • U hebt in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag of langdurigheidstoeslag ontvangen.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan krijgt u de toeslag als u beiden voldoet aan de voorwaarden.

Aanvraag

Iedereen die een zelfstandige huisvesting heeft in de gemeente Putten, kan een beroep doen op de individuele inkomenstoeslag. De gemeente beoordeelt of u de toeslag ook echt krijgt. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag doen.

Het netto inkomen (inclusief vakantiegeld) mag niet meer bedragen dan 110% van de maandelijkse bijstandsnorm die voor u geldt. Het inkomen dat u maximaal mag hebben:

  Bijstandsniveau 110%
Gezin € 1.834,04 € 2.017,44
Alleenstaande (ouder) € 1.283,83 € 1.412,21

Voor de bedragen gaan we uit van de bijstandsnormen vanaf 1 januari 2024. Deze normen veranderen ieder half jaar.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van toeslag hangt af van uw inkomen. Iemand met een inkomen op bijstandsniveau krijgt een lagere toeslag dan iemand die een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

  Bijstandsniveau Boven bijstandsniveau
Gezin € 680,00 € 870,00
Alleenstaande ouder € 610,00 € 780,00
Alleenstaande € 470,00 € 610,00

Kostendelersnorm

Woont u samen met meerdere volwassen personen? En hebben deze ook een inkomen? Dan worden de normen lager. Dit noemen we de kostendelersnorm. Dit wordt beoordeeld bij uw aanvraag.

Contactgegevens

T (0341) 359 611