Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een geldbedrag voor studenten met een beperking. De reden hiervoor is dat studenten met een beperking vaak niet of nauwelijks kunnen bijverdienen. Deze toeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag downloaden (PDF)

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een individuele studietoeslag, als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent 15 jaar of ouder.
  • Je volgt een studie waarvoor je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt (WTOS).
  • Je kunt als gevolg van een ziekte of gebrek structureel naast de studie geen inkomsten verwerven.
  • Je woont in de gemeente Putten.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 januari 2024 voor een persoon ouder dan 21 jaar maximaal € 352,80 per maand. Deze bedragen wijzigen regelmatig. De individuele studietoeslag is belast.

Leeftijd in jaren Netto bedragen studietoeslag per maand
21 jaar en ouder € 352,80
20 jaar € 282,23
19 jaar € 211,67
18 jaar € 176,40
17 jaar € 139,35
16 jaar € 121,71
15 jaar € 105,84

Vrijlating stagevergoeding (art. 7b) € 211,67.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de individuele studietoeslag.

Contactgegevens

T (0341) 359 611