Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) & Basis RioleringsPlan (BRP)

In het GRP kunt u lezen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar (wettelijke) taken als beheerder van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Basis RioleringsPlan (BRP) vindt u informatie over het functioneren van het rioolstelsel.