Renovatie drukriool

De gemeente Putten gaat de komende 3 jaar het drukriool in het buitengebied renoveren. De start van de renovatie is gepland voor eind 2022.

Waarom renoveren?

De installaties krijgen gebreken. De besturingen van de pompen en de besturingskasten zijn aan vernieuwing toe. Op plekken waar het nodig is, vervangen we de rioolpomp en het leidingwerk in de put. Door de verouderde installaties te renoveren krijgen bewoners in de toekomst minder te maken met storingen. Bovendien bespaart de gemeente hierdoor op onderhouds- en stroomkosten.

Wat is een drukriool?

De gemeente Putten heeft een groot buitengebied. De afvoer van het rioolwater loopt hier voor het grootste deel door een drukrioolstelsel. Dit stelsel van leidingen voert onder druk het afvalwater af. U herkent het stelsel aan de grijze of groene kasten met de rode lamp. Deze zijn vooral te vinden in de bermen langs de wegen of in de tuin van een stuk grond. In de put bij deze kasten zit de pomp die het rioolwater naar de afvalwaterzuivering pompt.

Afbeelding grijze en groene kasten

Wanneer?

Voordat wij met de renovatie beginnen, informeert de aannemer de betrokken inwoners.

Kaart planning renovatie drukriool

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen naar J.H. aan ‘t Goor via het telefoonnummer (0341) 359 611.