Rioolheffing

Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor:

  • Onderhoud, verbetering en vernieuwing van het gemeentelijke rioolstelsel.
  • De afkoppeling van hemelwater van verharde oppervlakten op de riolering. Zo wordt wateroverlast zoveel mogelijk beperkt.

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater/hemelwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Een perceel is een woning of een bedrijf, maar ook een recreatiewoning zoals een stacaravan, woonwagen of zomerhuis. Het tarief voor een recreatiewoning ligt wel veel lager. Een recreatiewoning wordt vaak maar voor een gedeelte van het jaar gebruikt. Als u staat ingeschreven op een recreatiewoning, dan betaalt u wel hetzelfde tarief.

Wat moet ik betalen?

Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal kubieke meters water dat afgevoerd wordt op het rioolstelsel.

Tarieven 2024

Rioolheffing

  • bij een waterverbruik van 0 tot en met 250 m3 € 204,40
  • toeslag bij een waterverbruik van 250 m3 tot en met 500 m3 € 91,40

Boven 500 m3 voor elke eenheid van 500 m3:

  • toeslag bij een waterverbruik van 500 m3 tot en met 2.500 m3 € 185,90
  • toeslag bij een waterverbruik van 2.500 m3 tot en met 25.000 m3 € 149,20
  • toeslag bij een waterverbruik van 25.000 m3 tot en met 100.000 m3 € 118,70
  • toeslag voor elke eenheid van 500 m3 boven de 100.000 m3 € 95,10

het tarief voor een recreatiewoning bedraagt € 51,60

Verhuizing

Verhuist u in de loop van een jaar binnen de gemeente? Dan heeft dat meestal geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Verhuist u in de loop van een jaar buiten de gemeente? Dan berekenen wij het bedrag van de rioolheffing tot en met de maand van vertrek. Verhuist u nadat u de aanslag heeft gehad? Dan vermindert de gemeente de belasting automatisch over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. U krijgt hier een brief over.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.