Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op de riolering. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente melden, telefoonnummer (0341) 359 611.

Bent u eigenaar van de woning

Zoek het ontstoppingsstuk op. Deze kunt u vinden op de grens van uw tuin en het trottoir. Een tekening kunt u tijdens kantooruren gratis afhalen bij de afdeling Ruimte. Verwijder het dekseltje; als de rioolbuis hieronder droog is, zit de verstopping waarschijnlijk op uw eigen terrein. Staat de rioolbuis vol, dan zit de verstopping op gemeentegrond. U kunt dan bellen met telefoonnummer (0341) 359 611. De gemeente zorgt dat de verstopping kosteloos wordt verholpen.

Let op: Als u de loodgieter erbij haalt, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Voordat u een loodgietersbedrijf inschakelt kunt u dus het beste eerst de gemeente bellen.

Bent u huurder van de woning

De verantwoording ligt bij uw huisbaas en hij zal de verstopping verhelpen. Zonodig schakelt hij de gemeente in.

Drukriolering

Aansluitingen in de buitengebieden noemen we drukriolering. Dit zijn de bekende kastjes met een rode lamp. Storingen die daar voorkomen kunt u melden op het storingsnummer (0341)  375 729. Dit storingsnummer is op elk moment van de dag (ook in het weekend) bereikbaar.

Let op: Als u een loodgietersbedrijf inschakelt, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Voorkomen van een verstopping

Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Vochtig toiletpapier is steviger dan gewoon toiletpapier en kan tot verstoppingen leiden. Gooi dat dus bij voorkeur niet in het toilet, maar bij het restafval.

Niet in het riool horen dus: (frituur)olie, vet, vochtige doekjes, luiers, condooms, maandverband, kattenbakkorrels, verfresten, etensresten, medicijnen of andere chemicaliën, textiel. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken of de zuivering verstoren. En dat leidt weer tot kosten en milieuschade. Meer informatie vind u op de website http://www.riool.info.

Contactgegevens

Servicebalie T (0341) 359 611