Beleidsregels zonnepanelen in het buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied.

De beleidsregels geven regels voor het plaatsen van zonnepanelen bij woningen en bedrijven in het buitengebied (inclusief Krachtighuizen). Het gaat om zonnepanelen die op de grond worden geplaatst. In de beleidsregels zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op de oppervlakte, de ligging, de hoogte en de landschappelijke inpassing. De beleidsregels zijn vastgesteld in 2023 en vervangen de oude regels uit 2016. 

Beleidsregels zonnepanelen buitengebied Putten (PDF)