Beleidsnota's & Beleidsregels

Overzicht van de beleidsnota's & beleidsregels gemeente Putten.

 • Beleidsregels Bed and Breakfast

  Beleidsregels Bed and Breakfast.

 • Beleidsregels buitenrijbanen

  Beleidsregels buitenrijbanen.

 • Beleidsregels zonnepanelen in het buitengebied

  Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied.

 • Beleidsnotitie internetwinkels

  pdf, 93kB

  Beleidsnotitie internetwinkels.

 • Inwoningsnota 2016

  pdf, 127kB

  Inwoningsnota 2016.

 • Beleidsnota Opgeruimd staat netjes

  pdf, 654kB

  Beleidsnota Opgeruimd staat netjes.

 • Functieveranderingsbeleid

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 april 2017 het functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 vastgesteld.

 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten

  Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Putten. Als er een verzoek voor het huisvesten van arbeidsmigranten wordt ingediend, wordt getoetst aan dit beleid. De beleidsregels gelden voor het huisvesten van vijf of meer arbeidsmigranten.

 • Nota Kostenverhaal

  pdf, 477kB

  De gemeenteraad heeft op 4 februari 2021 de Nota Kostenverhaal geactualiseerd. In de Nota Kostenverhaal staat hoe de gemeente bij ruimtelijke projecten bovenwijkse en bovenplanse kosten in verband met grondexploitatie wil verhalen. Het gaat om het verhalen van deze kosten op/bij partijen die projecten ontwikkelen. Zij hebben hierbij een relatie met bovenwijkse en bovenplanse kosten. Met de Nota Kostenverhaal wil de gemeente een verantwoording bieden voor de wijze van kostenverhaal. De nota beschrijft de methodiek van kostenverhaal en geeft inzicht in de ramingen van investeringskosten.