Online inzien bestemmingsplannen

Online inzien bestemmingsplannen via de website Ruimtelijke Plannen.

Bestemmingsplannen die op 1 januari 2024 gelden, zijn automatisch omgezet naar Omgevingsplan. U kunt de oude plannen nog online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nieuwe plannen (en de oude plannen) vanaf 1 januari 2024 kunt u online bekijken via het omgevingsloket

Het bestemmingsplan Kom Zuid kunt u downloaden (dit plan is nog niet goed online te bekijken):

Voorschriften Kom Zuid (PDF)

Plankaart Kom Zuid (PDF)