Ontwerpplannen

De gemeente stelt een ontwerpplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de lokale krant en het Gemeenteblad (een wijzigingsplan alleen in de lokale krant). Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) over het plan geven. De zienswijzen worden verzameld en beoordeeld door de gemeente.

Plannen in ontwerpfase

  • Arkemheenseweg 14A - zienswijzetermijn van 11 juli tot 22 augustus

De plannen kunt u inzien via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis (tijdens openingstijden 's ochtends of op afspraak). Op dit moment werkt ook de website www.ruimtelijkeplannen.nl nog. 

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpplan, dan kunt u een zienswijze indienen via info@putten.nl of schriftelijk bij de gemeenteraad (voor bestemmingsplannen) of bij het college van burgemeester en wethouders (voor wijzigingsplannen) via Postbus 400, 3880 AK, Putten.

In uw zienswijze moet staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Over welk ontwerpplan uw zienswijze gaat.
  • Motivatie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Wij doen ons best de plannen die in procedure zijn zo actueel mogelijk bij te houden. Aan dit overzicht op onze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als een plan ter inzage gaat, wordt dit bekendgemaakt via de lokale krant (gemeentepagina in de Puttenaer). U kunt zich via de website www.omgevingswet.overheid.nl abonneren op een meldingsservice. U wordt dan via de e-mail op de hoogte gehouden van plannen in uw buurt.