Flexwonen

Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing, waarbij het tijdelijke karakter kan liggen in de woning zelf, het gebruik van de woning of het gebruik van de locatie. Om te voldoen aan de behoefte moet de oplossing snel zijn te realiseren en de woning in het goedkope segment vallen.

In de woonvisie staat: We zien behoefte aan Flexwonen bij starters, uitstroom maatschappelijke opvang en/of andere zorginstellingen, relatieverbrekingen, huisuitzettingen, gedwongen woningverkoop en overige spoedzoekers. In hun huisvestingsvraag willen wij voorzien. Hiervoor gaan we uit van een vraag tussen de 65-82 woningen per jaar. De gemeenteraad heeft besloten dat de eerste tijdelijke woningen komen aan de Bijsterenseweg. Voor een periode van 15 jaar. De stappen die daarvoor worden genomen, doorlopen we in nauw overleg met belanghebbenden uit de directe omgeving.

Bewonersavond

Op maandag 19 december 2022 gaven WoningStichting Putten en de gemeente Putten informatie aan de omwonenden en belangstellenden. Ongeveer 10 tot 15 personen waren aanwezig. Het ontwerp van de buitenruimte is afgelopen jaar tot stand gekomen met inbreng vanuit de omgeving. De gemeente werkt de ontwerpen nu technisch verder uit, zodat het terrein komend voorjaar geschikt kan worden gemaakt en Woningstichting Putten daarna de 20 flexwoningen kan plaatsen.

Ontwerp buitenruimte Bijsterenseweg

Impressie flexwoningen Bijsterenseweg

Notitie Flexwonen

In PDF vindt u de notitie ‘Flexwonen’ waarover de gemeenteraad heeft besloten, de presentatie van 14 juli 2021 en het verslag van de bewonersavond op 15 september 2021.

Informatie

Op deze pagina staan de verslagen van die bijeenkomsten en het voorkeursmodel, oftewel een schets van hoe het gebied er uit kan komen te zien. Ook maken we afspraken over het gebruik en beheer voor de komende 15 jaren en voor de tijd daarna. Met omwonenden en de woningstichting WSP onderzoeken wij hoe wij die afspraken kunnen vastleggen.