Gebiedsvisie Strand Nulde (Veluwe aan Zee)

De gemeenteraad van Putten heeft op 29 oktober 2015 de gebiedsvisie Strand Nulde vastgesteld.

De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting weer voor het gebied Strand Nulde. Voor het gemeentebestuur vormt de visie een belangrijke leidraad bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.

Documenten: