Gebiedsvisie bedrijventerrein Henslare

Op 10 maart 2022 is de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

De wijzigingen zijn in deze definitieve versie verwerkt. Met de gebiedsvisie is gezocht naar de mogelijkheden voor een nieuw bedrijventerrein in het gebied tussen de Stationsstraat, de spoorlijn, de weg Henslare en de Nijkerkerstraat. Op basis van de gebiedsvisie wordt medio 2022 gestart het bestemmingsplan en de bijbehorende participatie. Hieronder kunt u de gebiedsvisie downloaden.

Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare 

Projectpagina Henslare