Inbreidingsnotitie 2015 - vastgesteld 2017

Op 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Inbreidingsnotitie 2015 gewijzigd vastgesteld.

Doel van de Inbreidingsnotitie 2015 is om zowel de bestaande als de nieuwe potentiële inbreidingslocaties in beeld te brengen, deze zijn (opnieuw) beoordeeld op basis van stedenbouwkundige randvoorwaarden en per locatie is de potentiële woningcapaciteit bepaald aan de hand van een indicatieve verkavelingssuggestie. De definitieve stedenbouwkundige invulling en de bouwvoorschriften worden geregeld in het bestemmingsplan. Hierbij is het beleid uit de Woonvisie 2015 – 2015 (Afwegingskader “nieuwbouw”) leidend.

In de Inbreidingsnotitie 2015 is ingegaan op zaken als:

  • inbreiding gaat in principe voor uitbreiding;
  • zuinig ruimtegebruik;
  • ruimtelijke kwaliteitsaspecten;
  • duurzaamheid en ruimtelijke inrichting.

Bijlagen