Stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat

Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang van het ontwerp van de stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat en omgeving.

Stedenbouwkundige visie

De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 de stedenbouwkundige visie vastgesteld. De stedenbouwkundige visie is in "fasen" tot stand gekomen:

  • ruimtelijke analyse, ruimtelijke scenario's, stedenbouwkundige modellen;
  • overleggen met belanghebbenden en omwonenden;
  • uitwerking voorkeursmodel.

De stedenbouwkundige visie bevat een visiedocument en een werkdocument. Het werkdocument bevat een chronologisch overzicht van het proces en de keuzes die gemaakt

Bijlagen