Monument, vergunning

Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. 

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn:

 • Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur.
 • Kleine reparaties met de originele materialen.

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Voorwaarden

U heeft een vergunning voor een monument nodig, als:

 • U eigenaar bent van een gebouw of terrein dat is aangewezen als beschermd monument. 
 • U het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket . U ziet dan of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.

Termijn

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 manieren van aanpak: een simpele (de normale) en een uitgebreide.

Wanneer volgt u de uitgebreide procedure voor een Rijksmonument?

 • Bij (gedeeltelijke) sloop.
 • Grote veranderingen.
 • Reconstructie van een beschermd monument.
 • Veranderen bij herbestemming.

Hoe lang duurt de procedure?

 • De duur voor de uitgebreide procedure is 26 weken.
 • Voor alle andere veranderingen volgen wij de simpele procedure. Dit geldt ook voor veranderingen aan gemeentelijke en provinciale monumenten. De duur voor de beslissing is 8 weken.
 • De termijnen mogen met 6 weken worden verlengd.

Aanpak

De aanvraag lijkt op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Kijk daarvoor bij Bouw en verbouw, vergunning. Stuur dezelfde stukken mee. Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

 • Bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport.
 • Bouwbestek.

U moet tekeningen meeleveren. Dit zijn tekeningen van hoe het er nu uit ziet en van wat u van plan bent. Dat is nodig voor de toetsing.

Bezwaar & beroep

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 778