Vergunningen

 • Omgevingsvergunning

  In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig voordat u een activiteit mag uitvoeren. Dat is een omgevingsvergunning. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bouwactiviteit, kappen van een boom, wijzigen van een monument of maken van een uitweg.

 • Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

  Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie omgevingskwaliteit van het Gelders Genootschap. Dit doet zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota. Daarna volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Uitrit of inrit aanvragen

  Wilt u vanaf uw perceel een uitrit of inrit (uitweg) maken? Of wilt u de bestaande uitweg veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Inzage bouwtekeningen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? En u wilt de bouwtekeningen bekijken? Dan kunt u deze opvragen en inzien bij de gemeente. Voor sommige panden gelden extra veiligheidsvoorzieningen. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn niet altijd in te zien.

 • Kappen van bomen

  Voor het kappen van een boom is soms een vergunning nodig.

 • Melding start/voltooiing bouwwerkzaamheden

  Bij sommige omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen. U meldt de start en de voltooiing van de werkzaamheden binnen een afgesproken tijd. Vooral bij bouw/verbouw of bij afwijken van het omgevingsplan.

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

 • Slopen en/of asbest verwijderen

  Wilt u iets slopen? In veel gevallen is het indienen van een sloopmelding nodig. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u meldingsplichtig bent.

 • Meer

 • Conceptverzoek

  Het conceptverzoek vervangt het schetsplan/principeverzoek.

  Wilt u uw woning uitbreiden, een bijgebouw plaatsen, of heeft u een ander plan dat uw leefomgeving verandert? Mogelijk is hiervoor een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging nodig. Om te beoordelen of dit inderdaad nodig is, kunt u een conceptverzoek indienen. U stuurt ons dan uw plan op en wij beoordelen of uw plan past binnen de regels. Ook laten wij u weten hoe haalbaar uw plan is of wat u moet doen om deze haalbaar te maken.