Vergunningen

 • Omgevingsvergunning

  Met één omgevingsvergunning regelt u in één keer de vergunningen op het gebied van: Bouw, Gebruiken, Monumenten, Kappen en Uitwegen.

 • Beoordeling schetsplan

  Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? U kunt ook eerst advies vragen of overleggen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit doet u door een schetsplan in te dienen. Zij toetsen uw bouwplan aan welstandsvoorschriften en het bestemmingsplan.

 • Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

  Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap (CRK). Dit doet zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota. Daarna volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Uitrit of inrit aanvragen

  Wilt u vanaf uw perceel een uitrit of inrit (uitweg) maken? Of wilt u de bestaande uitweg veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Inzage bouwtekeningen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? En u wilt de bouwtekeningen bekijken? Dan kunt u deze opvragen en inzien bij de gemeente. Voor sommige panden gelden extra veiligheidsvoorzieningen. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn niet altijd in te zien.

 • Kappen van bomen

  Voor het kappen van een boom is soms een vergunning nodig.

 • Melding start/voltooiing bouwwerkzaamheden

  Bij sommige omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen. U meldt de start en de voltooiing van de werkzaamheden binnen een afgesproken tijd. Vooral bij bouw/verbouw of bij afwijken van het bestemmingsplan.

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

 • Slopen en/of asbest verwijderen

  Wilt u iets slopen? In veel gevallen is het indienen van een sloopmelding nodig. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u meldingsplichtig bent.

 • Meer