Grootschalige energieopwekking

De gemeente Putten vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windturbines en kijken we ook naar kansen voor de omzetting van biomassa.

Nederland is opgedeeld in energieregio’s en per regio wordt een strategie uitgewerkt om de energiedoelstellingen te halen. Putten werkt samen met gemeenten op de Noord-Veluwe. Samen is er een plan (de RES) opgesteld.

  • Wind

    Om de CO2-uitstoot te verminderen en over te gaan naar duurzame energie zijn regionale en lokale initiatieven nodig voor het grootschalig opwekken van energie, zoals windmolens. Op dit moment is er één initiatief: Windpark Horst en Telgt.

  • Zon

    De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Alle daken zullen we gaan benutten. Maar het kan ook op grotere schaal, zogenaamde zonneweides of zonneparken op de grond.