Zon

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Alle daken zullen we gaan benutten. Maar het kan ook op grotere schaal, zogenaamde zonneweides of zonneparken op de grond.

Wat doen we?

  • Stimuleren daken vol bij particuliere woningeigenaren (communicatie + instrument duurzaamheidslening)
  • Daken van maatschappelijke instellingen vol (laten) leggen (SDE + en postcoderoos i.c.m. mogelijk lokale energiecoöperatie)
  • Initiatiefnemers van zonnevelden toetsen aan een kader duurzame opwek voor een inpassing van een veld in de gemeente.